Adatvédelem

Internetes Adatvédelmi irányelvek

Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tiszteletben tartja a webhelyeit meglátogató minden személy személyiségi jogait, és az Önről gyűjtött bármely információt arra használjuk fel, hogy tájékoztassuk Önt programjainkról. Mindezt az információk jogszerű felhasználásával tesszük.

Ezeket az információkat az Alapítványon kívül nem közöljük senkivel. Az információkat a magyar jog adatvédelemre vonatkozó jogi előírásaival összhangban kezeljük és azokat csak az érintett személy hozzájárulásával továbbíthatjuk és tárolhatjuk.
Önnek, mint magánszemélynek jogában áll tájékozódni arról, hogy milyen információkat tárolunk Önről és szükség esetén módosításokat végrehajtani; Önnek szintén joga van felszólítani bennünket arra, hogy az információkat ne használjuk fel, illetve kérheti, hogy adatait töröljük a nyilvántartásból a következő e-mail címen: info@karitativ.hu.

Tájékoztatás
Személyes adatai megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy azok az Alapítványon, mint adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül az Alapítvány a jövőben felhasználhassa tájékoztató anyagainak kiküldéséhez. Az adatkezelés során az adatfeldolgozást az Alapítvány (székhely: 1039 Budapest, Lehel u. 15.) végzi. Az Ön által a regisztráció alkalmával önkéntesen megadott személyes adatokat az Alapítvány dolgozóin és adatfeldolgozóin kívül mások nem ismerhetik meg. Az Önről kezelt adatokat az Alapítvány a jogszabályok által lehetővé tett vagy kötelezően előírt adattovábbítások kivételével csak az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személyek részére.
Az Alapítvány az Ön adatait a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően, bizalmasan kezeli.