panaszkezelés

Ellátott vendégeink panaszaikkal az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány vezetőjéhez fordulhatnak írásban, az alábbi elérhetőségeken:

  • Elektronikus úton:  [email protected] email címen,
  • Postai úton: 1039 Budapest, Lehel utca 15.

Az Alapítvány vezetője köteles a panaszt kivizsgálni és tizenöt napon belül a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről.

Amennyiben az Alapítvány vezetője határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.

Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá beérkező panaszról, valamint a panasz kivizsgálásának eredményéről haladéktalanul értesíti írásban a szerződött önkormányzatot.